Kapazin

Formuláció: SL

Forgalmazási kategória: III

Hatásmehanizmus:
Az EPSP szintetáz gátlók csoportjába tartozik. A kezelés hatására az EPSP szintézis megszűnik a növényben és felhalmozódik a sikiminsav-5-P. Ez az egész növény anyagcseréjére kihat. A glifozátot a levélen keresztül veszi fel a növény és innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba.

Hatástünet, szelektivitás:
A KAPAZIN nem szelektív (totélis) gyomirtó szer. Kerülni kell a szer termesztett növényekkel való érintkezését. A hatástünet lassú, 1-3 hét után öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnuilásban nyilvánulnak meg. Napraforgó és kukorica érésgyorsítására is lehet használni.

Felhasználható:
Kutúra Károsító Dózis Vízmennyiség
Erdészet (két évesnél idősebb luc, -erdei, -fekete, és duglaszfenyő) Totális gyom- és cserjeirtás 3,5-5,0 250-300
Fakitermelés Sarjhajtások ellen 3,50%
Legelő, gyep Totális gyom- és cserjeirtás 3,5-5,0 250-300
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek. Totális gyom- és cserjeirtás 5,0-6,7 250-300
Napraforgó, kukorica Állományszárítás 2,0-5,0 250-300 (50-60 légi)
Szántóföld, gyümölcsös, szőlő Évelő egy- és kétszikű gyomnövények 4,0-6,0 250-300
Magról kelő egy- és létszikű gyomnövények 3

Javasolt növényvédelmi technológiák:
Szántóföldi kultúrák esetében 3 %-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokon, vetés előtt, illetve után, a csírázás megindulásáig alkalmazható a készítmény 3,0-6,0 l/ha dózisban akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag, aprómorzsás talajréteg takarja. A kis csíranövény nem érintkezhet a készítménnyel. A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30 %-os, kukoricában a szemek 30-40 %-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Állományszárításra gyommentes napraforgóban, kukoricában 2,0 l/ha dózisban, évelőgyomnövényekkel erősen fertőzött területeken 5,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni. A kultúrnövény betakarítását követően a tarlón 3,0-6,0 l/ha mennyiségben juttatható ki. A készítmény 3 évesnél idősebb gyümölcsös, szőlő telepítésekben alkalmazható 3,0-6,0 l/ha dózisban. A kezelés során ügyelni kell ara, hogy a permetlé a zöld részekre ne kerüljön, mert azokat károsíthatja. Ezt védőlemezzel felszerelt szórófejjel, vagy egyéb speciális permetezés technikával lehet biztosítani. Legelő, gyep felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően 3,5-5,0 l/ha mennyiségben használható. Két évesnél idősebb luc-, erdei-, fekete- és duglaszfenyő ültetvényekben nyugalmi állapotban lehet a készítményt kijuttatni 3,5-5,0 l/ha dózisban, teljes felületkezeléssel, irányított permetezéssel, ami megvédi a fiatal hajtásokat a szertől. Fakitermelésnél a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5 %-os koncentrációban kell alkalmazni. Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, útpadkák, vízlevezető árkok, elektromos-, gáz-, és kőolajvezetékek, repülőterek, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, vasúti pályatestek, lakott területek, valamint – ahol ezt a helyi rendelet nem tiltja – temetők totális gyomirtására 5,0-6,7 l/ha dózisban kell alkalmazni. Vízzel nem borított csatornák, halastavak, mocsaras területek gyomirtására nád, gyékény ellen 5,0-6,7 l/ha dózisban alkalmazható. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környező kultúrákat károsíthatja!

Egyéb technológiai javaslatok:
A KAPAZIN® formulációja legújabb generációs aktivátort tartalmaz, melynek előnyei: ,gyors felszívódás, biztonságos a felhasználóra és a környezetre, alacsony toxicitás, nem veszélyjel köteles, kedvező ár.


Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!