Szuperfoszfát

Különböző foszfortartalmú anyagoknak az u. n. nyers foszfátoknak kénsavval való kezelése által származik; a többi foszforsav trágyaféléktől abban különbözik, hogy a foszforsavat vízben könnyen oldódó alakban tartalmazza és ezért a növénygyökerek gyorsabban elsajátíthatják, mint az egyéb foszfortrágyákban levő foszforsavat. A nagyon könnyű homoktalajok kivételével bármely talajon sikerrel alkalmazható, ha az illető talaj foszforsav pótlásra szorul. A könnyű homoktalajra célszerűbb nehezebben oldódó foszfortrágyákat alkalmazni, mert a talaj abszorbeáló képessége csekély lévén, a Sz. könnyen oldódó foszforsava könnyen kimosódik. A legkülönbözőbb növények alá alkalmazzák, hol egymagában hol nitrogén-, esetleg káliumtrágyával együtt. Nálunk leginkább az őszi gabona és cukorrépa alá használják. A Sz.-ot mindig a vetés előtt kell elhinteni és sekélyen alászántani vagy beboronálni. Az alászántás jobb. Kataszteri holdanként 125-150 kg. bizonyult legmegfelelőbb mennyiségnek. Sz. hatása 2, esetleg 3 évre terjed. Mint minden foszfortrágya, nemcsak a termés mennyiségére, hanem minőségére is kedvező hatással van, az érést gyorsítja, mi által a chilisalétrom érést késleltető hatását lehet vele ellensúlyozni.